חיפוש מוצרים

מפרטים להורדה

הוראות התקנה ותחזוקה

Global radiators are protected by layers of paint: the first in “anaphoresis” with immersion liquid paint, so that the radiator is totally protected; the second with “epoxi” powder. At each stage of painting followed by a baking at 180° C wich ensures a durable product.To ensure lasting protection of the finished paint surface radiators must not be kept in a permanently wet or damp environment or in the presence of vapors of chlorine or ammonia.
Small paint imperfections or damage can allow aluminium oxidization that will stain or destroy the finished surface.

When cleaning the radiator is not advisable to use corrosive products.

  איכות המים ועירבוב מתכות
  תפוקת חום בהתאם לתקן 442
  יעילות החימום בהתאם להתקנה
  טיפול בגזים ורעש זרימה
עבור לתוכן העמוד