חיפוש מוצרים

מפרטים להורדה

מתזים ניצב ותלוי, כיסוי רחב, תגובה רגילה ומהירה

מתזים ניצב ותלוי, כיסוי רחב, תגובה רגילה ומהירה

  

2: Extended Coverage Sprinklers

T.D. Sheet

Description

PDF

 

 

 

TFP213

Model EC-25 Extended Coverage Upright Sprinklers K-Factor 25.2 (360)

[PDF] 492kb

 

 

 

TFP220

Series EC-11 and EC-14 - 11.2 and 14.0 K-factor, Extended Coverage (Light and Ordinary Hazard) Upright, Pendent, and Recessed Pendent Sprinklers

[PDF] 1026kb

 

 

 

TFP221

Model EPEC - 115 K-factor Enhanced Protection Extended Coverage Pendent Sprinklers

[PDF] 236kb

 

 

 

TFP223

Series EC-8 - 8.0 K-factor Extended Coverage (Light Hazard) Pendent and Recessed Pendent Sprinklers

[PDF] 261kb

 

 

 

TFP228

Series EC-5 - 5.6 K-factor Extended Coverage (Light Hazard) Pendent and Recessed Pendent Sprinklers

[PDF] 247kb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד